Klantverhaal

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Nederland / Gezondheidszorg

Alle voordelen van een smart lockersysteem én de bestaande, goede garderobelockers behouden? Franciscus Gasthuis & Vlietland deed het.

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis met ruim 4.900 medewerkers en 340 artsen. Met twee ziekenhuislocaties, in Rotterdam en Schiedam, en drie poliklinieklocaties heeft het ziekenhuis een sterke regionale aanwezigheid en functie.

Nu en in de toekomst wil Franciscus Gasthuis & Vlietland de beste zorg bieden aan patiënten en inwoners. Daarom investeert het ziekenhuis in opleiden, wetenschap en innovatie. Om ook de gebouwen up-to-date te houden, zijn de beide ziekenhuislocaties Gasthuis en Vlietland, inclusief de centrale kleedruimtes, vernieuwd en verbouwd.

Efficiënt gebruik van de kleedruimtes

In de kleedruimtes van de locaties Gasthuis en Vlietland stonden vast toegewezen lockers met sleutelsloten. Deze opzet voldeed om meerdere redenen niet meer. Er was meer lockercapaciteit nodig en de doorstroming binnen de kleedruimtes was niet optimaal. Het ziekenhuis wilde deze aandachtspunten grondig aanpakken.

De capaciteitsproblemen wilde Franciscus Gasthuis & Vlietland in de eerste plaats oplossen door lockers dynamisch toe te wijzen. Dat wil zeggen: flexibel en tijdelijk. Zo kunnen lockers efficiënt benut worden en hoeven er minder lockers bijgeplaatst te worden. Daarnaast moest de indeling van de kleedruimtes worden aangepakt zodat ruimere gangpaden ontstaan.

Lockerkasten hergebruiken

Franciscus Gasthuis & Vlietland wilde een smart lockersysteem om lockers dynamisch toe te kunnen wijzen. Vaak wordt deze stap gezet als de lockers die in gebruik zijn aan vervanging toe zijn. Dat was hier niet het geval. De lockerkasten waren nog in prima conditie. Zoals bij al hun nieuwbouwprojecten wilde Franciscus Gasthuis & Vlietland de vernieuwing van de kleedruimtes duurzaam en energiezuinig uitvoeren. Hergebruik van de bestaande lockerkasten was daarom een logische keuze. Het ziekenhuis zocht vervolgens een aanbieder die de lockers ‘smart’ kon maken en de gebruikerservaring van de kleedruimtes kon verbeteren.

Combinatie van vernieuwing en nieuwe lockers

In totaal zouden 1.020 lockers worden omgebouwd tot smart lockers: 990 lockers op locatie Vlietland in Schiedam en 30 op locatie Gasthuis in Rotterdam. Daarnaast waren 680 nieuwe lockers nodig voor toekomstbestendige lockercapaciteit. Alle lockers moesten uiteindelijk onder één lockersysteem vallen en dynamisch gebruikt worden.

Om hun plannen te realiseren koos Franciscus Gasthuis & Vlietland voor samenwerking met Vecos. Hierbij wogen zij onder andere de bewezen kwaliteit van het lockersysteem en het gedetailleerde voorstel voor het projectplan mee. De vernieuwingsplannen voor de kleedruimtes brachten namelijk een aantal complexe uitdagingen met zich mee.

Een hele operatie

Het ombouwen van de bestaande sleutellockers gebeurde op een externe locatie door een partnerbedrijf van Vecos. Tegelijkertijd wilde het ziekenhuis tijdens het hele vernieuwingsproces zoveel mogelijk toegang hebben tot werkende lockers. Ook moest de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum beperkt worden. Het werk in het ziekenhuis moet immers 24/7 door kunnen gaan.

Samen met het ziekenhuis stelde Jasper Rietbergen, projectmanager bij Vecos, een projectplan op. In vijf fases werd toegewerkt naar het ophalen, ombouwen en terugplaatsen van de 1.020 ‘oude’ lockers, de oplevering van 680 nieuwe lockers en de verhuizing van 350 van de om te bouwen lockers van locatie Vlietland naar locatie Gasthuis. Tijdens het hele proces werd de lockercapaciteit in het ziekenhuis doorlopend zo hoog mogelijk gehouden.

Doorstroming en gebruikerservaring verbeterd

Op locatie Gasthuis staan in de kleedruimtes 1.042 lockers en op locatie Vlietland 636 lockers. De indeling van de kleedruimtes is aangepakt voor zo ruim mogelijke doorgangen. De terminals waar medewerkers hun kaart scannen om een locker te krijgen, te openen of vrij te geven, zijn verwerkt in de kopse kanten van de lockeropstellingen. Zo worden medewerkers die naar een terminal gaan en medewerkers die een locker gebruiken naar andere delen van de ruimte geleid.

Eén van de kleedruimtes bestaat uit twee gekoppelde ruimtes met een tussendeur. Medewerkers kregen in eerste instantie gelijkmatig verspreid over die beide ruimtes lockers toegewezen. Omdat medewerkers een zo kort mogelijke route tussen een terminal en een vrije locker prettiger vonden, is het toewijzingspatroon aangepast. Nu worden eerst de lockers in het voorste deel toegewezen. Voor als het druk is, verwijst een bord de medewerkers naar de lockers in de ruimte achterin.

Motorlockers

Locatie Gasthuis ligt midden in Rotterdam. Motoren zijn onder de medewerkers daarom populaire transportmiddelen. De Z-lockers zijn minder geschikt voor motorrijders die ook hun helm en motorkleding veilig op willen bergen. Daarom heeft locatie Gasthuis ook ruimere, rechthoekige lockers speciaal voor motorrijders toegevoegd aan de kleedruimtes.

De motorrijders zitten in de beheersoftware in een aparte gebruikersgroep die is gekoppeld aan de motorlockers. Als zij hun kaart scannen kunnen zij zo’n motorlocker gebruiken. De andere medewerkers krijgen automatisch een Z-locker toegewezen.

Resultaten

  • Hergebruik lockerkasten. De kasten van 1.020 sleutellockers hebben een tweede leven gekregen als smart locker.
  • Meer lockercapaciteit. Door dynamisch toewijzen kunnen meer medewerkers gebruik maken van hetzelfde aantal lockers.
  • Toegang geregeld. Het lockersysteem zorgt automatisch voor de juiste verdeling van de lockers: ruimere lockers voor motorrijders en Z-lockers voor niet-motorrijders.

Ook klaar worden voor de toekomst?

Hybride werken wordt de norm. Dynamische opslag geeft mensen de vrijheid om overal te werken zonder gedoe. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over smart locker-technologie en de rol die het speelt bij het succes van een flexibele werkplek.