Integritetspolicy App

Vecos Europe B.V. (Vecos) bearbetar dina personuppgifter som en processor som utses av kunden som har godkänt dig att använda Vecos skåpssystem (din organisation).

Beroende på dina organisations val behandlar vi din verifierade e-postadress och / eller unika auktoriseringsnummer och enhetsoperativsystemversion för att kunna tillhandahålla ett säkert konto till Releezme-programvaran.

Releezme-appen

Releezme-programvaran samlar in vissa loganalysdata från din skåpanvändning via appen för användning, support och hantering av skåmsystemet.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, såvida inte det finns ett legitimt syfte. Vi kan dela dina personuppgifter med din organisation, processorer av Vecos och med andra parter när det krävs enligt lag.

Om din organisation är belägen i EU ska Vecos inte överföra personuppgifter till något land utanför EES eller göra någon personlig information tillgänglig från något sådant land utan förhands skriftligt medgivande från din organisation.

Vi behåller personuppgifter inte längre än vad som krävs enligt lag och inte längre än nödvändigt för att tillhandahålla våra skåpssystemtjänster till din organisation.

Om du har några frågor om hur Vecos behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta din organisation (till exempel din arbetsgivare eller skolorganisation). Du kan också skicka ett meddelande till privacy@vecos.com och ange "Sekretess" i ämnesraden. Vecos vidarebefordrar sedan din förfrågan till din organisation med begäran om att behandla den. Du har rätt att skicka eventuella klagomål, förfrågningar eller förfrågningar såsom begäran om åtkomst, korrigera, radera, blockera eller begränsa åtkomst till dina personuppgifter eller få en maskinläsbar kopia av dem. Skicka denna begäran till din organisation.

Vi vill påpeka för dig att om en begäran inte behandlas till din tillfredsställelse kan du lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Vecos behandlar personuppgifter som tillhandahålls för syftet av din organisation och inte för något annat syfte. Vecos behandlar inte personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Du som appanvändare kan använda appen som en del av den tjänst som Vecos erbjuder mot din organisation. Appanvändaren ska endast använda appen och vårt skåpssystem i enlighet med villkoren för våra tjänster. Dessa villkor gäller över ovan nämnda uttalanden.

Vi kan uppdatera detta uttalande då och då.

Maj 2019