Goed omgaan met gegevens

Bij uw bezoek aan deze website slaan wij anoniem gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen u graag welke gegevens dat zijn en wat wij ermee doen.

Wij informeren u ook graag over hoe wij met persoonsgegevens omgaan voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als u (toekomstige) klant, leverancier of sollicitant van ons bent. Zie daarvoor onze privacyverklaring.

Welke informatie slaan wij op?

Functionele cookies

Om de site goed te laten werken, gebruiken we sessie-cookies. Anders kan de site uw voorkeuren niet opslaan, zoals taalinstellingen. Of u kunt niet inloggen.

CraftSessionId

Verloopt na het afsluiten van de browser; noodzakelijk voor het websitebezoek.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google. Ook IP-adressen zijn gemaskeerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

_ga
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.

_gid
Verloopt na 24 uur; om gebruikers te onderscheiden.

_gat
Verloopt na 1 minuut; om aanvragen naar de Analytics-server te beperken.

HotJar
HotJar is ook een tool om de site beter te laten werken en deze tool slaat ook gegevens van bezoekers op. Die zijn anoniem en die delen we niet met andere gebruikers van HotJar. Emotion heeft ook een verwerkersovereenkomst gesloten met HotJar. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

__hstc
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.

__hssc
Verloopt na 30 minuten; om een sessie van een gebruiker te volgen.

__hssrc
Verloopt na het afsluiten van de browser; voor het starten van een surfsessie op Vecos.com.

_hjIncludedInSample
Verloopt na 1 jaar; deze sessie-cookie vertelt HotJar of de sessie als monster gebruikt wordt.

IDE
Verloopt na 1 jaar; deze sessie-cookie wordt toegevoegd als men via een Google Adwords is binnengekomen.

Websites van derden

Het kan voorkomen dat de website van Vecos links bevat naar websites van derden en socialmediakanalen (zoals YouTube). Voor meer informatie over cookies en de omgang met persoonsgegevens door deze derden verwijzen naar de verklaringen die deze partijen op hun websites beschikbaar stellen. Vecos heeft daar geen invloed op.

Logfiles

IP-adressen en webaanvragen slaan we op in logfiles op de webserver voor een periode van maximaal 90 dagen. Alleen ons marketingbedrijf Emotion en haar hostingpartner voor de website,True, kunnen hierbij. Wij hebben met Emotion (en zij met haar hostingpartner True) een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiligingsmaatregelen

Wij beschermen opgeslagen gegevens zo goed mogelijk en zorgen ervoor dat ze niet te herleiden zijn. Met technische en administratieve maatregelen maken we het risico zo klein mogelijk, bijvoorbeeld door toegangscontrole op de systemen, een beveiligde internetverbinding (SSL) met de site en een firewall.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen zoals gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U stuurt een bericht naar info@vecos.com met als onderwerp ‘Privacy’. Wij zullen uw bericht dan afhandelen zoals verplicht is onder de AVG. Wij wijzen u erop dat als onze afhandeling niet naar wens verloopt u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt ons geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Of stel uw internetbrowser zo in dat hij cookies blokkeert. De meeste browsers leggen uit hoe dat moet in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Google Chrome
Blokkeer cookies in Google Chrome

Microsoft Internet Explorer
Blokkeer cookies in Internet Explorer

Microsoft Edge
Blokkeer cookies in Microsoft Edge

Firefox
Blokkeer cookies in Firefox

Apple Safari
Blokkeer cookies in Apple Safari

Verwerking buiten de EU

Het is mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan derde partijen die hierboven zijn genoemd voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Dit betekent dat het mogelijk kan zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt in landen met een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens dan in de EU. Wij zullen uiteraard gepaste maatregelen treffen, zodat een dergelijke verwerking van gegevens altijd zodanig gebeurt dat er sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

Vragen?

Vecos Europe B.V.
Esp 237
5633 AD Eindhoven
info@vecos.com

Wijzigingen

De informatie in deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op vecos.com gepubliceerd worden.

Eindhoven, 28 augustus 2018.